അങ്കമാലി പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ കുവൈറ്റ് സ്നേഹ സംഗമം 2024 ആഘോഷിക്കുന്നു.