അങ്കമാലി പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ കുവൈറ്റ് 10-ാമത് വാർഷിക പൊതുയോഗവും പുതിയ ഭാരവാഹികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പും നടത്തി