അങ്കമാലി പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ കുവൈറ്റ് ക്രിസ്മസ് ന്യൂ ഇയർ 2023 ആഘോഷിച്ചു.